Ce este PIM Activity?

PIM Activity este un proiect dedicat companiilor care desfășoară muncă de teren și care doresc o aplicație compactă și completă pentru eficientizarea activități echipei sau persoanelor aflate în teren. Aplicația permite monitorizarea în timp real a persoanelor aflate în teren și a resurselor materiale pe care aceștia le dețin. De asemenea fiecare persoană își poate vedea taskurile zilnice și poate marca statusul acestora.

O aplicație eficientă și ușor de utilizat

PIM Activity te întâmpină cu o interfață intuitivă care îți permite gestionarea activităților și evenimentelor pentru societăți din domeniul serviciilor și nu numai: prospectare client, planificare, ofertare, service, instalare, consultanță și multe altele.

Adăugare evenimente
Evenimentele pot fi adăugate fie pe activități sau la liber cu posibiliteta de preluare detaliu din ofertă în cazul unei instalări, astfel încat tehnicienii care utilizează versiunea de mobil să poată vizualiza și eventual modifica cantitățile cu cele din teren.
Evidența evenimentelor
Permite vizualizarea tuturor evenimentelor pe agenți (tehnicieni) și zile, cu diferite selecții pe intervale; Vizualizare pe culori a statusului evenimentelor și activităților; Posibilitatea de modificare și/sau adaugăre observații.
Eliberare devize
Posibilitea centralizării evenimentelor într-un deviz cu modalități multiple de calcul: Produse + ore efectuate, Produse + servicii efectuate normate; Întocmirea documentelor primare (proces verbal, bon de lucru).

PIM Activity Mobile

1Permite coordonarea activităților din teren a tehnicienilor prin intermediul telefoanelor mobile inteligente pe diverse tipuri de activități

 • Planificare activitate pe baza de calendar si tipuri de evenimente (Eveniment Client, Eveniment Intern, Eveniment personal)
  • Pospectare
  • Instalare (pe baza ofertei intocmite)
  • Service
  • Mentenanta (in baza contractului de service)
  • Suport on-line
 • Listarea fiselor de activitate
 • Validarea evenimentelor (locatie, data si ora)

2Vizualizarea informațiilor despre parteneri (date de contact, date de administrare lucrări, etc.)
3Permite vizualizarea, adăugarea și editarea planificărilor
4Afișarea lucrărilor pe culori în funcție de statusul acestora (în lucru, finalizat, devizat)
5Informații produse (manuale de instalare/service, informații tehnice, prețuri)
6Evidența obiectelor de inventar pe echipe de tehnicieni
7Reminder / notificare cu privire la deadline-ul lucrărilor și activitățile viitoare

PIM Activity Desktop

Zona de administrare a aplicației, de coordonare și vizualizare a operațiunilor efectuate în teren.

1Interfață principală simplă și minimalistă

 • Mangementul tehnicienilor din teren
 • Mangementul partenerilor
 • Managementul contractelor de mentenanță
 • Managementul activităților
 • Evidența pe societăți a tuturor activităților desfășurate (prospectare, ofertare, planificare, instalare, service, etc)
 • Adăugarea unei sub activități cu importul detaliului din activitatea moștenită
 • Actualizarea nomenclatorului de produse pe baza ofertelor celor mai importanți distribuitori
 • Rapoarte

2Ofertare dinamică

 • Oferă posibilitatea de import oferte create anterior
 • Antecalculație manoperă
 • Afișarea produselor și a prețurilor acestora pe mai mulți furnizori
 • Permite lucru cu diverse monede, discount și procente de adaos pe ofertă sau pe fiecare produs
 • Evidența manoperelor cu alți executanți
 • Listarea și exportul în diverse formate
 • Personalizarea rapoartelor de ofertare

3Management evenimente

 • Evidența tuturor evenimentelor pe tehnicieni
 • Vizualizare pe culori a statusului (roțu – în lucru, albastru – finalizat, verde – devizat)
 • Posibilitatea de editare a evenimentelor
 • Multiple posibilități de filtrare și căutare

4Mamagement devize

 • Permite centralizarea evenimentelor dintr-o perioadă cu modalități multiple de calcul
 • Vizualizare informații legate de evenimente
 • Vizualizarea manoperei orare versus valorice (pe produse de manoperă)
 • Permite editarea evenimentelor introduse de către agenți înainte de devizare
 • Afișarea calculației privind manopera orară
 • Editarea devizelor
 • Afișarea statusului unui deviz
 • Centralizarea orelor la nivel de deviz
 • Stabilirea manoperei aferentă lucrărilor, orar sau valoric
 • Cumularea orelor și valorilor la nivel de tehnicieni pentru calculul automat al salariilor
 • Listarea sintetică, analitică sau a bonului de consum
 • Listarea proceselor verbale de punere în funcțiune

5Rapoarte specifice

Aplicația oferă posibilitatea vizualizări și/sau generarea de rapoarte pentru fiecare tip de eveniment, a produselor utilizate pentru fiecare lucrare și a stocurilor existente, calcul salarii, etc.